UP

La Unió de Pagesos és el primer sindicat agrari de Catalunya en afiliació, representativitat i implantació al territori de Catalunya. El formen els professionals de l’agricultura, sindicalistes que atenen les necessitats del sector i juntament amb els quals podràs defensar millor i col•lectivament els  interessos del sector. El seu objectiu és defensar la pagesia catalana (agricultors, ramaders i silvicultors) per tal que no prevalguin els interessos de l’agroindústria i els grans comerciants.

Unió de Pagesos preocupa per qüestions que afecten tots els sectors en conjunt, així com per problemes específics de cada territori o cada activitat agrícola i ramadera. UP té responsables escollits a totes les comarques de Catalunya que escolten els pagesos i pageses sobre el terreny i els representen i defensen a les instàncies de decisió.

Unió de Pagesos treballa conjuntament amb les cinc associacions majoritàries de sector apícola (ASAB, AGA, ACA, Cooperativa Tarragonina i Apicultors Lleidatans) mitjançant un conveni de representatitivitat

Pàgina web: http://www.uniopagesos.cat/