Unió de Pagesos i les associacions catalanes d’apicultors celebren la sentència que reconeix els danys i perjudicis ocasionats per l’abellerol –un ocell protegit– a l’apicultura deprés d’una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Administració catalana interposada per un grup d’apicultors. La indemnització conjunta, recollida en la sentència del jutjat contenciós-administratiu de Lleida del 22 de febrer, és de 56.000 euros. La justícia insta el Govern català a indemnitzar els demandants amb aquesta quantitat.

Aquestes reclamacions pels danys de l’abellerol van ser presentades el 2014, en referència a l’exercici del 2013, davant el Departament de Territori i Sostenibilitat, i van ser desestimades, motiu pel qual els apicultors les van impugnar davant dels tribunals del Contenciós-administratiu.

 

Unió de Pagesos, juntament amb les associacions d’apicultors catalanes, consideren positiu el reconeixement que fa aquesta sentència, que és ferma, dels importants danys que provoca l’abellerol al sector de l’apicultura, alhora que consideren que cal treballar per aconseguir una solució consensuada amb l’Administració per a la coexistència de les dues espècies. En aquest sentit, les entitats demanen al Govern que torni a publicar l’ajut per fer-les compatibles, que es va atorgar entre el 2005 i el 2012 però després es va eliminar per manca de pressupost.

 

Cal recordar que l’abellerol és un ocell protegit que causa danys greus a les abelles, ja que la seva presència les atemoreix. El perjudici de l’abellerol a l’apicultura és, sobretot, a causa de la inhibició del treball de les abelles, que no surten de les arnes, amb els problemes que això comporta. El seu efecte depredador sobre l’abella reina pot suposar la pèrdua de l’arna.

L’apicultura és una activitat econòmica de gran tradició a Catalunya que es basa en la cria de l’abella de la mel, una espècie autòctona del nostre país. Aquesta producció, però, xoca amb la protecció que té l’abellerol, un ocell migratori que nia als països mediterranis i que a l’hivern marxa a l’Àfrica tropical. Ja fa anys que els apicultors lluiten per protegir la seva activitat dels atacs d’aquesta au protegida.

L’abella de la mel va ser declarada espècie d’interès especial pel Decret 110/2003, de 15 d’abril. Tal i com es descriu en els considerants del Decret l’abella de la mel (Apis mellifera) és una espècie autòctona de la fauna catalana. Ha estat tradicionalment utilitzada en apicultura i està lligada a una activitat econòmica fortament arrelada al país: la producció de mel i de cera.

En tot aquest temps, però, l’abella ha mantingut les característiques pròpies de les espècies existents a Catalunya, ja que s’aprofita de l’activitat de les formes pròpies de cada terreny, coadaptades a les espècies de vegetals també pròpies d’aquests ecosistemes. A més, però, la seva acció envers el paisatge i l’estructura de les biocenosi és bàsica, perquè moltes espècies i formacions vegetals no podrien existir-hi sense la seva presència. Per tant, l’abella és també una eina cabdal en el manteniment de la biodiversitat a Catalunya: possibilita l’existència dels vegetals i, al seu torn, dels animals. En molts casos, la supervivència d’espècies autòctones de vegetals amenaçades o d’interès econòmic no és assegurada ni coneguda. Per tant, aquesta és una espècie que ha de merèixer una protecció total, en un sentit ampli.

Són nombroses les resolucions del Parlament Europeu que defensen les abelles pel seu valor econòmic i social, sense oblidar la seva aportació a l’ecosistema a través de la pol·linització. Per denunciar els danys de la fauna silvestre en l’agricultura i la ramaderia, el sector apícola català es va manifestar a Madrid, davant del Ministeri d’Agricultura y Pesca, Alimentació i Medi Ambient, conjuntament amb la Unión de Uniones el 13 de setembre passat, per reclamar mesures contra els danys de la fauna salvatge i recursos per a la sanitat animal. El sector demana que l’administració sigui conscient i conseqüent amb les pèrdues que provoca l’abellerol en les explotacions apícoles.

Un cop coneguda la sentència, el sector apícola ha sol·licitat una reunió amb la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural per consensuar la coexistència de l’abellerol i l’abella de la mel.