logoaca

Associació Catalana d’Apicultors és una entitat que intenta acollir a tots els apicultors de Catalunya, ja siguin professionals o aficionats, perquè es puguin beneficiar de tot el conjunt de serveis que ofereix l’associació com a tal.

L’ACA va ser creada l’any 1999 a partir de la il·lusió d’un grup d’apicultors per intentar agrupar socis de qualsevol lloc del territori català, independentment de la província on resideixin. Entre altres, l’objectiu de l’associació és defensar tots els interessos legítims de tot el col·lectiu de socis apicultors enfront qualsevol organisme, jurisdicció o instància.

L’associació també promou l’art de l’apicultura i fa divulgació pública de la importància de les abelles per al medi ambient.

 

Associació Catalana d’Apicultors

Pàgina web: http://acda.cat/es/associacio-catalana-apicultors.aspx