Les 5 associacions catalanes, que aglutinen la majoria d’apicultors de Catalunya, fa anys que treballen conjuntament en la defensa i promoció del sector apícola a casa nostra. De forma regular, els 5 presidents de les associacions es reuneixen per discutir i acordar estratègies comunes per fer més viable el dia a dia de l’apicultura en el nostre país. En els darrers anys, les associacions catalanes han treballat conjuntament amb la Unió de Pagesos en molts camps: protecció de l’abella negra, reestructuració de l’associacionisme apícola, negociacions amb l’administració, utilització dels monts públics, indemnitzacions per l’activitat de l’abellerol, planificació de la cria de reines, campanyes de divulgació … És precisament aquesta última qüestió, la que al llarg dels propers anys donarà peu a un seguit d’accions que tenen com a objectiu donar a conèixer la nostra abella, l’abella negra, a la societat catalana. El 10 de novembre de 2003 es va signar un conveni – subvenció que té com a objecte establir la col·laboració entre el Departament de Medi Ambient, la Unió de Pagesos de Catalunya i les Associacions d’Apicultors per a portar a terme un programa de sensibilització sobre els valors positius de l’abella per al medi ambient, adreçat a la pagesia, al món rural i a la població en general. En el mateix conveni es destinen també recursos per a la caracterització eco – etològica de l’abella negra.

En una primera fase de treball, les associacions volen adquirir tot el material i recursos humans imprescindibles per a poder realitzar aquesta activitat pedagògica amb el màxim de rigorositat i eficàcia possible. A continuació, el nostre equip de formadors ens permetrà engegar la segona fase que té com a fites arribar als tres àmbits on es vol incidir amb més força:

  1. Volem treballar en el camp de les granges – escola i les escoles medi – ambientals, col·laborant amb elles tot facilitant-los els recursos materials que necessitin. D’aquesta forma, l’escola de natura disposarà d’arnes per al seu treball diari de divulgació i pedagogia.
  2. Volem assistir a les fires agràries i alimentàries més importants de Catalunya, on els suports audiovisuals i els productes apícoles seran la nostra millor carta de presentació.
  3. Volem engegar un projecte il·lusionant a les escoles catalanes d’ensenyament obligatori. Amb tot el material disponible i un equip de formadors preparats, volem afrontar el repte de presentar l’abella com un insecte molt beneficiós per al medi ambient, així com el d’una treballadora incansable que ens proporciona una gran varietat de productes molt bons i saludables.

Tots els apicultors interessats en participar en alguna tasca divulgativa, per petita que sigui, poden posar-se amb contacte amb l’equip directiu de cadascuna de les associacions.