El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha obert una pàgina web sobre tots aquells aspectes relacionats amb la qualitat de la mel: etiquetatge, normativa especifica i general, informes de control, consultes sobre pràctiques fraudulentes o bé els efectes positius que té en la salut humana. La nova plataforma s’ha obert amb la voluntat de mantenir el sector apícola informat sobre les novetats respecte aquesta matèria, així com sobre els cursos o jornades tècniques que s’organitzin arreu del patrimoni. Redacció.