El verí

Les abelles utilitzen el seu verí només en cas de necessitat, o sigui quan el domini immediat de la seva colònia es veu d’alguna manera amenaçat. El fibló és una estructura que evolutivament prové dels ovopositors que tenen alguns insectes femenins, fet que explicaria el perquè els mascles no en tenen. Internament està format per dues glàndules de verí, una productora de verí àcid i l’altra de verí alcalí. A continuació una bufeta fa de reservori fins que la compressió muscular provoca la sortida del verí que circula per aquest canal rígid dentat. Quan pessiguen, les abelles obreres solen...

Read More