Imatge dun recolector de mel a la cova de l'aranya, a València.

Imatge dun recolector de mel a la cova de l’aranya, a València.

Les escenes de recol·lecció de mel es troben representades amb art rupestre a la Península Ibèrica des de l’epipaleolític, sobretot a la zona del llevant. Hi destaquen l’escena de l’abric IV del cingle de l’Ermita del barranc Fondo (Albocàsser, Castelló), on es veuen diverses figures humanes enfilant-se per una branca o un tronc i uns traços interpretats com abelles a la part superior del mateix.

També cal destacar l’escena de Dos Aguas (València) on es veu una figura humana al voltant d’un possible rusc d’abelles, i l’escena de l’abric de los Trepardores (Alacón, Teruel), interpretada també com una escena de recol·lecció.

340px-cova-aranya.svgFinalment destaquem l’escena més coneguda que és la de la cova de l’Aranya (Bicorp, València) on es pot veure una figura humana enfilant-se per una branca o tronc i un altra figura humana a la part superior del mateix recol·lectant mel d’un possible rusc amb l’ajut d’un recipient.

Les muntanyes de prades

Les muntanyes de Prades engloben diversos jaciments d’art rupestre postpaleolític dels quals l’abric del mas del Ramon Bessó (Montblanc) conté una possible escena de recol·lecció. Aquest conjunt rupestre, descobert l’any 1950, es localitza en un abric d’uns deu metres de longitud al costat de les restes del mas d’en Ramom Bessó i al marge esquerre del barranc del Llort (Rojals, Montblanc). El fris està integrat per tres grups que inclouen setze figures. El tercer grup situat a la dreta de l’abric està format per una figura humana fragmentada i diversos traços creuats que s’han interpretat com abelles.

En aquestes muntanyes l’home prehistòric i fins fa pocs anys, de 50 a 100 anys enrera, es cremaven les abelles i n’aprofitaven les bresques (la mel), fet que ens reafirma en l’abundància d’eixams silvestres per aquestes contrades.

Joan Maria Llorenç i Molné