Plantes de muntanya mitjana seca/humida

Alfals Medicago sativa

Aranyoner Prunus spinosa

Arç blanc Crataegus monogyna

Bruguerola Calluna vulgaris

Castanyer Castanea sativa

Gòdua Sarothamnus scoparius

Hisop Hyssopus officinals

Sajolida Satureja montana

Fixa’t: Tenint en compte la superfície vegetal de la Terra, la producció mundial de mel podria ser de 17,6 milions de tones