Què és una planta mel.lífera? La que segrega nèctar o produeix melat.

Plantes d’alta muntanya

Almegó blanc Melilotus albus

Arnica Arnica montana

Bruguerola Calluna vulgaris

Espígol Lavandula angustifolia

Gerdera Rubus idaeus

Menta boscana Mentha longifolia

Neret Rhododendron ferrugineum

Orenga Origanum vulgaris

Prunel.la vulgar Prunella vulgaris

Rosa st.

Serpoll Thymus serpyllum

Trèvol de prat Trifolium pratense

Trèvol repent Trifolium repens

 

Fixa’t: Tenint en compte la superfície vegetal de la Terra, la producció mundial de mel podria ser de 17,6 milions de tones.