Flor: Brot de creixement limitat que porta fulles especials: sèpals i pètals (estèrils) i fulles amb esporangis: estams i carpels.

Calze : Conjunt de sèpals

Sèpals : Verticil de fulles que protegeix externament la flor.

Corol.la : Conjunt de pètals.

Pètals : Verticil de fulles generalment de colors vistosos i simetria variada

Androceu : Conjunt d’estams.

Estam : Fulla que consta d’un filament i anteres (esporangis) que produeixen pol.len.

Gineceu : Conjunt de carpels

Carpel : Fulla tancada que porta al seu interior les futures llavors, consta d’ovari, estil i estigma.

Ovari : Part del carpel on s’insereixen les futures llavors.

Estil : Part del carpel, generalment allargada que connecta l’ovari amb l’estigma.

Estigma : Part del carpel on es rep el pol·len.

Nectaris : Glàndules o discs que segreguen substàncies ensucrades.

Adaptacions de les flors : Les flors són com trampes per a insectes, ja que els atreuen en benefici propi. Així, moltes plantes pol.linitzades per insectes presenten unes flors no gaire grans, nombroses i. reunides en inflorescències (branques especials que porten moltes flors petites). També solen tenir colors vius i marques especials, que indiquen a l’insecte el camí que han de seguir fins arribar a la font de nèctar (com si fossin les marques dels carrils d’una autopista). Tanmateix produeixen aromes atractius (els insectes són molt sensibles als olors, ja que tenen un sentit de l’olfacte molt desenvolupat). Inclús la forma de les flors s’ha modificat per facilitar la tasca dels insectes, així, s’ha passat de flors amb una simetria radial (més o menys estrellades), a flors amb un sol pla de simetria (zigomorfes), amb petites plataformes d’aterratge com passa al romaní. Moltes flors també presenten els pètals soldats entre elles, donant formes tubuloses o acampanades, que són autèntics recipients on es magatzema el nèctar. Així, les flors visitades per les papallones solen tenir un tub llarg, ja que aquests insectes tenen una trompa per on xuclen el nèctar llarga. En canvi, les flors visitades per les abelles solen tenir tubs curts, ja que la trompa de les abelles és més curta.

Fixa’t : Al món hi ha 250.000 espècies de plantes amb flor.