Un cop tinguem les cúpules plenes les col·locarem dins d’una colmena especial per criar reines anomenada “ colmena triple ”, on hi passaran cinc dies. En aquestes colmenes hi col·locarem un màxim de 20 cúpules (dos llistonets) per assegurar-nos que les nostres larves rebin una bona atenció. Quantes més cúpules introduïm en una colmena triple menor serà l’atenció que rebran de les abelles i menor la qualitat de les reines obtingudes.

El sistema utilitzat requereix tenir les colmenes triples en el mateix lloc on es fa l’empelt, ja que un cop feta aquesta feina no podem esperar massa a col·locar les cúpules dins les colmenes; seria recomanable que no passessin més de 10-15 minuts, ja que correm el risc que les larves es deshidratin o la llum del sol les mati.

Colmenes triples

Aquestes colmenes seran les encarregades de tenir cura de les nostres larves i convertir-les en reines.

En un mateix espai tenim tres colmenes. Les colmenes dels laterals (dreta i esquerra) funcionen com una colònia normal, amb abelles, reina, els seus corresponents quadres de cria, i mel i pol·len. La colmena central, que és on col·locarem les cúpules amb les larves, és un espai compartit per les altres dues colònies. Les abelles de les colmenes laterals hi tenen accés a través d’un excluïdor de reines ; per tant, les reines no poden accedir-hi.

El perquè de la utilitat d’aquestes colmenes cal buscar-lo en la mateixa natura: si ens fixem en quins són els motius que impulsen les abelles a criar reines veurem que n’hi ha dos de molt importants:

  • Creixement de la colònia.
  • Abundància de floració (nèctar i pol·len)

Si volem assegurar una bona quantitat i qualitat de reines és imprescindible reproduir, en cas de no produir-se, aquestes dues condicions. La colmena triple és ideal per aconseguir-ho, ja que ens permet simular les dues condicions bàsiques i una tercera que és l’absència de reina. Si col·loquéssim les cúpules en una colmena amb reina, tot i complir les dues condicions principals podria passar que la reina destruís les reialeres , cosa que no pot passar en les colmenes triples: en l’espai central, les abelles de les colònies laterals hi tenen accés a través d’excluidors de reines. Això ens permet tenir una gran quantitat d’abelles , sobretot joves, atretes per l’olor que desprenen les larves del dos quadres de cria oberta. Ens interessa que l’abella sigui jove, ja que és la que més quantitat de gelea reial segrega, i això és important per a una bona alimentació de les larves.

I en cas de no tenir abundància de floració, és relativament fàcil simular-ho a través d’ alimentació (glucosa i aigua 30-70%). Si no hi ha entrada de pol·len podem suplir-lo incorporant a l’alimentació farina de soja.