És una de les parts més importants de la cria de reines, i hi ha molts detalls a tenir en compte per aconseguir que el procés es desenvolupi correctament. Primer escollirem la colmena de la qual volem tenir descendència per raons de productivitat , baixa agressivitat , netedat , rusticitat ….

Per assegurar-nos de trobar el tipus de cria que ens interessa, larves d’entre 1 i 3 dies, podem col·locar dins la colmena, una setmana abans de fer l’empelt, un o dos quadres amb la cera ja estirada (ja treballada). Els col·locarem dins la cambra de cria per tal que la reina i pongui. Per facilitar la posta podem alimentar la colmena (60% aigua i 40% glucosa).

És important que la cera estirada dels quadres sigui cera vella, ja que té major consistència que la nova i a l’hora de fer l’empelt ens facilita la retirada de les larves; quan la cera és nova té poca consistència i al intentar retirar les larves les malmetem, ja que l’agulla d’empeltar ens forada la cera de l’alvèol amb molta facilitat.

Si tenim en compte el procés de formació d’una reina ens adonem que després dels tres dies d’ou s’inicien 5 dies de larva. Serà, doncs, molt important escollir bé les larves, procurant que mai superin els tres dies d’edat .

Les cúpules de plàstic, tant si són noves com velles, cal que passin uns dies dins d’una colmena, ja que les abelles rebutgen el plàstic nou o brut; en cas de ser nou, les abelles l’enceren, se’l fan seu. El temps que cal deixar aquest material dins la colmena és d’uns 5 dies. Passat aquest temps les cúpules estan a punt per ser utilitzades.

La higiene és molt important. Abans de realitzar l’empelt cal netejar bé amb aigua les cúpules, l’agulla d’empeltar i les mans. I compte que l’aigua no sigui massa clorada! Les millors hores per fer un empelt són les últimes de la tarda. Les larves aguanten molt millor la fred que la calor. A temperatures massa altes i humitat baixa es deshidraten i exposades al sol moren.

El següent pas serà retirar les larves del quadre i dipositar-les dins les cúpules. Per facilitar aquesta operació podem agafar un encenedor, escalfar la fulla d’un ganivet que tingui un bon tall i retirar del quadre la cera que queda damunt les larves que volem utilitzar. Les larves que ens interessen són les que tenen entre un i tres dies. Agafarem les que tinguin major quantitat de gelea reial. Farem lliscar amb suavitat la llengüeta de l’ agulla per la paret de la cel·la, fins al fons d’aquesta, de manera que recollim no tant sols la larva sinó també la gelea que té sota seu i ho dipositarem dins una cúpula. És molt important que en aquesta operació la larva quedi en la mateixa posició en què estava dins la cel·la. Penseu que les larves respiren per tràquees; aquestes estan situades en la part que no toca la gelea i per tant si donem la volta a la larva i les tràquees queden contra la gelea, l’ofegarem.