SEXUALITAT I REPRODUCCIÓ DE LES ABELLES

La reproducció sexual on un òvul es fecundat per un espermatozoide i a continuació es produeix la posta d’un ou és el mecanisme més freqüent per la dispersió poblacional dels insectes i que coneixem com oviparisme .

La còpula de la reina amb l’ abellot es produeix com a conseqüència d’un festeig previ. La reina verge, de només cinc dies de vida, surt del rusc per realitzar els anomenats vols nupcials . En el festeig intervenen molts mascles; la majoria intervindran com un seguici sonor que protegeix un segon grup d’abellots que persegueixen la femella fèrtil. En un moment determinat, algun dels mascles aconsegueix la cacera de la reina, produint-se la còpula en ple vol o caient posteriorment al terra. Generalment l’aparell genital del mascle, que anatòmicament recorda a un arpó, queda enganxat en la vagina de la reina i es produeix la mort del fecundador en el seu desaparellament.

El retorn de la reina cap a la colònia podria provocar la caiguda d’esperma en el vol de tornada. La mucositat del semen i el penis clavat a la vagina en forma de tap impedeixen en part les pèrdues. Es tracta de guanyar temps i possibilitar que els espermatozoides vius s’emmagatzemin correctament a l’espermoteca. A continuació la reina serà deslliurada del bloqueig vaginal gràcies a l’eficiència de les obreres més joves.

La posta de la reina de les abelles es produeix a l’interior de la colònia, en uns dipòsits inclinats anomenats cel·les . La reina encaixa el seu abdomen dins del recipient, compressió que afavoreix la sortida de l’òvul acompanyat d’espermatozoides. L’espermoteca disposa d’una vàlvula muscular que actua d’aixeta economitzadora d’espermatozoides. La fecundació es produeix quan un d’aquests espermatozoides penetra dins de l’ou a través d’un petit orifici anomenat micropil . D’aquests ous fecundats naixeran sempre abelles femelles.

La reina de les abelles practica la partenogènesi a partir de la posta d’ous en cel·les de gran perímetre. Aquest fet determina que l’abdomen no pateixi la compressió normal i, per tant, la manca d’alliberació d’esperma provinent de l’espermoteca. En aquests casos, l’òvul que surt per la vagina es converteix en un ou no fecundat que originarà un mascle al cap de vint-i-quatre dies.