mel-apicat

La mel és el producte que fan les abelles a partir del nèctar de les flors o de la melada, secrecions ensucrades d’origen vegetal (tiges i fulles) o animal (insectes paràsits de les plantes).

La mel i el melat són aliments rics en sucres i, per tant, fonts energètiques immediates que tindran un ús vital en el manteniment de l’escalfor en l’estació freda, quan la pinya d’abelles tremoli per mantenir la temperatura interna del rusc.

Un cop recollit el nèctar de les flors, és molt important la seva transformació en mel líquida. Les abelles joves reben el nèctar salivat i regurgitat del pap de les seves companyes recol·lectores, un pas d’aliment de boca a boca que coneixem com a trofolàxia.

La saliva de les obreres i també dels abellots contenen enzims que transformen els sucres del nèctar. A partir dels grans de pol·len que trobem dins la mel, es pot saber quin és el seu origen botànic i geogràfic.

Finalitzat aquest procés, l’abella diposita la mel líquida a l’interior d’una cel·la , succionant i regurgitant-la durant uns quants minuts, a fi de disminuir el percentatge d’aigua de l’aliment. Un cop emmagatzemat, la cel·la restarà oberta fins que quedi plena i el percentatge d’aigua disminueixi fins al 15-20%. A continuació la cel·la se segellarà amb un opercle de cera.

La mel és un aliment natural, un producte dietètic i fins i tot un medicament, però no és un aliment complet, ja que li falten proteïnes i greixos.

La mel alleuja els trastorns intestinals, sobretot les úlceres d’estómac, les deficiències cardíaques, respiratòries i neuropsíquiques, i les afeccions de les vies respiratòries superiors. En ús extern, la mel col·labora en la curació de les cremades i les ferides.

Esteve Miràngels i Feixas