gelea-reial-apicat

La gelea reial és una secreció d’unes glàndules de les abelles que s’usa com aliment per al desenvolupament de les cries. Totes les larves d’abella rebran gelea els tres primers dies de la seva vida, però a partir d’aquest moment, només les larves reials rebran aquest valuós aliment. La gelea destinada a les cries de reina és més preuada que la gelea alimentària de les cries d’obreres.

La gelea és un aliment completíssim i encara molt desconegut. Els seus efectes en les abelles són molt espectaculars, ja que condicionen la longevitat de la reina, que pot arribar a viure 5 anys enfront dels 6 mesos de màxim que ho pot fer una obrera. La gelea, a més, possibilita la capacitat reproductiva de la futura reina, afavorint el desenvolupament dels seus ovaris, uns ovaris que restaran atrofiats en el cas de les abelles obreres.

La gelea reial és una substància rica en proteïnes, vitamines B i PP, ferro, calci i fòsfor. A la gelea reial se li atribueixen diverses propietats terapèutiques, com ara la millora del metabolisme i l’enriquiment de la sang. La gelea ajuda a recuperar les forces i la gana.

La gelea s’administra sola o amb una cullereta de mel i en dejú. Agafarem una goteta de gelea i la col·locarem sota la llengua, on serà absorbida (3 vegades al dia). El tractament es duu a terme durant 2-3 setmanes, amb períodes de 2 setmanes de repòs. Cal conservar la gelea en refrigeració i en envasos opacs que la protegeixin de la llum.

Esteve Miràngels i Feixas