La utilització d’incubadores en la cria de reines ens permet optimitzar el funcionament de les colmenes triples. Quan introduïm dins d’una colmena triple una sèrie de cúpules, aquestes, durant cinc dies, necessiten estar correctament ateses per les abelles: les ompliran de gelea i construiran les reialeres.

Al cinquè dia, un cop les reialeres ja han estat construïdes i tapades, l’únic necessari perquè les reines s’acabin de desenvolupar és temperatura i humitat , dues coses que ens pot proporcionar una incubadora.

Per tant, no cal esperar que les reines neixin per treure-les de la colmena triple. D´aquesta manera cada cinc dies podrem retirar una remesa de reialeres i introduir una nova sèrie de cúpules. Trobareu diferents tipus d’incubadora al mercat. Si opteu per fabricar-la vosaltres mateixos hi ha quatre punts a tenir en compte:

  • Material aïllant.
  • Font de calor.
  • Termòstat.
  • Recipient per aigua.

Per tal d’evitar pèrdues de temperatura, construirem la nostra incubadora amb un material aïllant (poliestirè, poliuretà,…). Podem trobar aquests materials en plaques de diferents gruixos i mides en qualsevol magatzem de materials per a la construcció.

Un cop construïda la caixa cal dotar-la d’una font de calor. Personalment em decanto per les resistències utilitzades en els terraris, que podeu trobar en botigues especialitzades en animals: consisteixen en un fil de plàstic flexible (de diferents llargades) que conté en el seu interior una resistència, de manera que tot el fil irradia calor, aconseguint així que la distribució de calor dins la incubadora sigui homogènia.

El següent pas serà col·locar a la incubadora un sistema de control de temperatura per tal de mantenir estables els 35 graus que necessitem al seu interior. Això ho farem a través d’un termòstat. D’aquests aparells podeu trobar-ne una gran varietat, de diferents mides i preus. Els termòstats que ens interessen són els que ens proporcionen precisió (una oscil·lació de temperatura màxima de +-2ºC). Les reines no responen bé als augments prolongats de temperatura per damunt dels 35ºC, i tot i que tampoc són gens recomanables, aguanten millor els descensos per sota d’aquesta temperatura.

Finalment, i per tal que la nostra incubadora funcioni correctament, cal col·locar-hi un recipient en el qual hi posarem aigua. Amb el calor s’evaporarà i ens donarà humitat (ha de ser del 60-70% ). És molt important que aquest recipient no quedi mai buit. Per donar una referència, en una incubadora de 0.12 el recipient hauria de ser de la grandària del tap d’un pot de mel.