Les abelles utilitzen el seu verí només en cas de necessitat, o sigui quan el domini immediat de la seva colònia es veu d’alguna manera amenaçat.

El fibló és una estructura que evolutivament prové dels ovopositors que tenen alguns insectes femenins, fet que explicaria el perquè els mascles no en tenen. Internament està format per dues glàndules de verí, una productora de verí àcid i l’altra de verí alcalí. A continuació una bufeta fa de reservori fins que la compressió muscular provoca la sortida del verí que circula per aquest canal rígid dentat.

Quan pessiguen, les abelles obreres solen morir, ja que el fibló, un cop clavat a la pell tova dels animals, difícilment pot ser retirat, esquinçant-se irreversiblement el seu abdomen. La reina, en canvi, disposa d’un fibló llis, i només l’utilitza per demostrar el seu llinatge davant les altres competidores reials.

El verí o apitoxina és un líquid transparent de sabor amarg. La seva composició principal és d’origen proteic i enzimàtic: melitina, apamina, pèptid MCD, hialuronidasa, noradrenalina, dopamina i histamina. Els greixos i els hidrats de carboni es troben en percentatges baixos.

Les seves aplicacions més clàssiques són en el reumatisme, artritis, úlceres, edemes, èczemes, asma, migranya, arteriosclerosi, hipertensió, inflamació de nervis …

El verí d’abella cal utilitzar-lo sempre amb la corresponent prescripció mèdica, i amb molta cautela en nens i persones grans. Les persones al·lèrgiques cal que es posin en mans dels professionals mèdics especialitzats.

Esteve Miràngels i Feixas