Un cop realitzada la posta, l’ ou , inicialment disposat verticalment, s’ajaurà en el fons de la cel·la. Aquesta fase té una durada de tres dies , produint-se a continuació la seva eclosió . Del seu interior sorgirà una petita larva que serà alimentada per les abelles mainaderes de la colònia.

La larva posseeix un gran aparell digestiu que acumularà la femta en el seu últim tram. Presenta un arbre respiratori format per parelles de tràquees, encara que les d’un costat es troben inutilitzades pel contacte amb el fons de la cel·la i l’aliment líquid.

En aquest període larval es produeix una autèntica discriminació alimentària de les diferents larves. Totes les larves rebran durant els tres primers dies una dieta molt rica a base de gelea reial . A partir d’aquest moment es produirà la supressió de l’administració de gelea a la majoria de larves, mantenint-se solament en un petit grup destinades a ser futures reines. Aquest canvi alimentari, on ara rebran exclusivament mel i pol·len , provocarà el creixement més lent dels futurs abellots i obreres, així com l’atròfia dels ovaris de les abelles femelles, hipotecant temporalment la seva activitat reproductora. Per contra, les larves escollides, experimentaran un ritme de creixement explosiu, amb un aparell reproductor que serà fèrtil durant diversos anys.

Les nimfes o pupes de les abelles canvien de postura a l’interior de les cel·les, disposades verticalment i amagant el futur cap sota d’un opercle de cera que tapa l’entrada. Mentre les obreres cereres segellen la cambra, la nimfa aboca els continguts fecals del seu recte en el fons de la cel·la, filant a continuació un capoll de seda que protegirà el seu delicat cos. S’inicia la metamorfosi, un període que serà més o menys llarg en funció de l’individu que s’està formant. En el cas de les futures reines, la durada de la fase d’operculat s’escurça molt, ja que el creixement exponencial provocat per la gelea reial permet el naixement als setze dies de la posta de l’ou. En el cas de les obreres, el desenvolupament s’allarga fins als vint-i-un dies i en el cas dels mascles fins als vint-i-quatre dies.

Esteve Miràngels i Feixas