• Els trilobits (extingits fa uns 250 milions d’anys)
  • Els quelicerats
    • Els aràcnids (aranyes, escorpins, àcars…)
  • Els mandibulats
    • Els crustacis (crancs, llagostes, gambes…)
    • Els miriàpodes (centpeus, milpeus…)
    • Els insectes (formigues, escarbats, papallones, abelles…)

Classificació de l’abella negra

•  Regne Animal

•  Fílum Artròpodes: disposen d’una armadura quitinosa que protegeix el seu cos, així com d’ulls compostos.

•  Subfílum Mandibulats o Antenats: disposen de potents peces bucals i d’uns receptors sensorials molt sofisticats.

•  Classe dels Insectes : animals amb el cos repartit amb cap, tòrax i abdomen, i els autèntics colonitzadors de la majoria d’ecosistemes. Els insectes també són anomenats hexàpodes , ja que disposen de sis extremitats locomotores.

•  Pterigots: engloba els insectes que tenen ales i amb metamofosi en el curs del seu desenvolupament.

•  Neòpters: insectes amb ales molt nerviades i amb capacitat de moviment ampli en diferents direccions.

•  Oligoneòpters: tenen una metamorfosi complicada, amb dues fases, una larva dinàmica i una pupa o nimfa immòbil.

•  Ordre dels Himenòpters: del que se’n coneixen unes 280.000 espècies diferents, generalment d’hàbitat terrestre.

•  Subordre dels Apòcrits: insectes solitaris o socials amb una cintura marcada entre tòrax i abdomen. Són insectes mastegadors i/o xucladors-llepadors

•  Divisió dels Aculeats: presenten un fibló connectat a diferents glàndules verinoses. En aquest grup destaquen 3 grans superfamílies, la de les formigues, la de les vespes i la de les abelles.

•  Família dels Àpids: abelles que presenten un cos poc vistós i un abdomen més o menys pelut.

•  Gènere Apis – amb 4 Espècies: Apis dorsata, Apis florea, Apis indica i Apis mellifera, amb diferents races de les quals destacaríem l’ abella negra.

Esteve Miràngels i Feixas