Biodiversitat

L’acció de les abelles envers el paisatge i l’estructura de les biocenosis és bàsica, ja que moltes espècies i formacions vegetals no podrien existir sense la seva presència. Per tant, l’abella és també una eina cabdal en el manteniment de la biodiversitat a Catalunya DOGC núm. 3870 – 24/04/2003 :

Afavoreixen el manteniment de les comunitats vegetals madures

Les abelles pol.linitzen en general plantes perennes i al.lògames de la vegetació madura, ja que les plantes oportunistes o males herbes normalment són autògames i no necessiten ser pol.linitzades.

Xarxa tròfica

Les abelles amb la seva acció pol.linitzadora permeten a les plantes formar llavors per reproduir-se, però alhora aquestes llavors són la font d’aliment de molts animals herbívors (mamífers i ocells) de la xarxa tròfica dels sistemes naturals. Així com són l’aliment directe de molts ocells com l’abellerol. Per tant, una regresió de plantes entomòfiles pot afectar greument els ecosistemes

Medi Ambient

La progresiva banalització dels ecosistemes i del medi ambient produïda per:

•  La intensificació agrícola (amb us incontrolat d’insecticides i herbicides)

•  L’augment de la urbanització

•  L’amenaça constant de desaparició d’hàbitats

ha provocat una certa regressió de la fauna, és el cas de molts eixams salvatges que han desaparegut.

Ara per ara gràcies als apicultors encara tenim colònies d’abelles, que, any rera any, ajuden a molts agricultors a millorar les seves collites i alhora mantenen la biodiversitat i el complex equilibri ecològic dels sistemes naturals de Catalunya.

Fixa’t: Les plantes cultivades necessiten de l’acció pol.linitzadora de les abelles per desenvolupar fruits.

Flor fruit esbarzer

Foto de terrenys agrícoles i zones industrialitzades