Ordre AAA/583/2016, de 21 d’abril, per la qual s’ampia el termini de presentació de la sol·licitud única per l’any 2016, establert en el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura, la ramaderia i altres tipus d’ajuda, així com sobre la gestió i cotnrol dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural”

Download (PDF, 158KB)