Descripció

Herba anual o biennal, espinosa, amb una pubescència densa i blanquinosa (tomentosa). Tiges erectes, poc ramificades, de fins a uns 70 cm d’alçada. Fulles alternades, sèssils (sense pecíol), decurrents, pinnatipartides o pinnatisectes. Marge del limbe foliar dentat o espinós i amb venes blanquinoses a l’anvers. Flors reunides en capítols globulosos, solitaris o reunits en inflorescències corimbiformes, disposats a l’extrem terminal de les tiges. Flors tubuliformes, amb 5 pètals soldats de color blanc, porpra o rosats, les perifèriques radiants.

 

Hàbitat

Herbassars, marges de camí o carreteres, erms, pastures terofítiques i cardassars  situats entre 0-800 m d’altitud. Es considera una espècie lleugerament nitròfila i propia de regions mediterrànies.

 

Període de floració

Floreix entre abril i juny.

 

Interès apícola

Espècie molt visitada per a les abelles, ja que en recullen quantitats importants de nèctar i pol·len si les condicions ambientals són adequades. Per tant, considerem Galactites tomentosa com una espècie amb interès apícola en aquelles zones on hi hagi poblacions prou extenses per produir melada. A les illes de Sardenya, Sicília i altres zones mediterrànies és una de les plantes de les quals s’obté mel monofloral. Es tracta d’una mel dolça i lleugerament àcida, amb un lleuger toc amarg i astringent. Presenta un color ambre clar a ambre amb reflexos ataronjats i una fluorescència verda sovint quan és líquida, passant a color beix clar/fosc, amb tonalitat groga o taronja, quan cristal·litza. Aroma suau, d’intensitat mitjana, persistent, de tendencia floral/afruitada al principi que canvia amb el pas del temps esdevenint un aroma més fort. La mel del calcida blanca presenta una cristal·lizació gruixuda, sovint amb zones marbrejades blanquinoses. El contingut de pol·len a la mel monofloral de Galactites tomentosa varia del 5-25%.

 

Etnobotànica

No es coneixen aplicacions d’aquesta espècie tret de l’obtenció de mel en l’activitat apícola.

 

Jaume Cambra Sánchez

Apicultor ecològic i professor de Botànica

Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

Fac. Biologia

Univ. Barcelona

jcambra@ub.edu

www.abelles.cat