El recompte de nius destruïts de Vespa velutina el passat 2014 va ser de 12 nius. Segons les dades facilitades pel agents rurals, a final d’octubre del 2015, el número de nius eliminats ja era de 42. I la previsió és que durant els mesos de novembre i desembre continuarem trobant més nius per la caiguda de les fulles dels arbres.

Els mitjans de control, detecció i destrucció de què disposem actualment per lluitar contra la Vespa velutina son molt limitats i poc efectius. Els equips que treballem en aquesta lluita, hem de dedicar moltes i moltes hores a la tasca. El paranys que hem col·locat durant els primers mesos de l’any, ha fet que moltes reines velutines hagin estat capturades i no hagin pogut desenvolupar un nou niu aquesta temporada. A partir del juny i fins aquests dies, els paranys instal·lats als abellars i altres punts de control, han capturat infinitat de vespes, però no han pogut evitar que molts altres nius continuessin la seva progressió en la expansió d’aquesta espècie invasora.

Si analitzem la progressió que Vespa velutina està fen a Catalunya, podem comprovar que la seva expansió encara es concentra a la província de Girona. Creiem que les dues localitzacions del 2014 al Vallès Oriental i Occidental varen ser accidentals, degut a algun mitjà de transport que les va deixar a la zona. Fins a dia d’avui, no tenim constància que s’hagin trobat mes vespes per aquella rodalia.
Aquest any hem tingut una nova localització a la comarca de la Noguera (Lleida), amb la destrucció d’un niu.

El resum dels 41 nius destruïts a Girona relacionats per comarques son:

•    Alt Empordà : 8 nius.
•    El Gironès : 3 nius.
•    La Garrotxa : 19 nius.
•    La Selva: 2 nius.
•    Ripollès: 8 nius.
•    Pla l’Estany: 1 niu.

Les comarques més afectades són les que estan a tocar de la frontera amb França, seguint una via d’expansió natural.

L’augment més significatiu el tenim a la Garrotxa, on s’han eliminat molts nius però l’orografia del terreny, i els boscos tan impenetrables de les muntanyes, fan que sigui quasi impossible intentar-ne la localització per a la posterior destrucció. Molts nius han quedat actius y faran que augmenti exponencialment la presència de la Vespa velutina en aquesta comarca.

La comarca de l’Alt Empordà també n’ ha tingut un augment significatiu, però la vegetació dels seus boscos ha permès que un cop rebut l’avís d’una localització de vespa, es pugui actuar i localitzar el niu en un temps relativament curt. Els agents rurals han realitzat una molt bona feina aquest any. El sector apícola ha col·laborat sempre amb ells, i estem d’acord que el proper any serà un any difícil per l’expansió que tindrà la Vespa velutina.
Com us deia abans, els mitjans de lluita de que disposem són poc efectius, però també us vull anticipar, que a l‘equip d’apicultors de l’A.G.A. que està treballant contra la vespa des de fa temps, estem desenvolupant un sistema que ens pugui ajudar sensiblement en el control i la reducció de la presència d’aquesta vespa en els nostres abellars.

Carles López
Secretari Tècnic d’Apicultors
Gironins Associats.