Descripció

El serpoll (Thymus serpyllum L.) és una petita mata aromática que fa de deu a trenta centímetres d’alçada, amb tiges llenyoses, prostrades o ascendents, molt ramificades. Té les fulles enteres, oposades, amb una longitud de tres a quinze mil·límetres. Les flors es troben reunides en glomèruls densos a l’àpex de les tiges principals. La corol·la està formada per pètals de color rosat o blanquinoses, de tres a sis mil·límetres de longitud, que fan una campaneta bilabiada. Els sèpals formen un calze bilabiat, de color vermellós amb pèls a la gorja. Cada flor te quatre estams, dels quals dos són més llargs. El nèctar es segrega a partir d’un disc que es troba per sota de l’ovari.

 

CLOT DE LA VALL

Hàbitat

El serpoll és una espècie que creix en pastures i prats de l’estatge montà i alta muntanya.

Període de floració

La floració de les plantes, en general, és variable d’un any a l’altre i sempre depèn de la meteorologia i també del microclima local. La floració a alta muntanya pot començar ben entrada la primavera, a finals d’abril, i la planta pot persistir florida ben bé fins al mes d’octubre, quan els freds ja comencen a ser intensos.

Interès apícola

Es tracta d’una planta productora d’un nèctar molt apreciat per les abelles. En aquelles localitats on hi ha poblacions denses de serpoll es pot produir mel monofloral. Així mateix, en aquells indrets on el serpoll no és gaire abundant, pot arribar a conferir una aroma i un sabor força interessant a les mels multiflorals dels Pirineus. Les flors del serpoll, en ser molt petites, pateixen força l’acció del vent, factor que pot incidir negativament en la producció de néctar.

Etnobotànica

Com a planta aromática, el serpoll és molt apreciat en el sector de la perfumeria com a productor d’olis essencials. També es pot prendre en infusió, sobretot les varietats que tenen més gust de llimona, i es recomana contra la tos. En alguns casos també es pot usar com a condiment, com es fa amb la farigola, que pertany al mateix gènere. De fet, al serpoll també se’l coneix amb les denominacions de farigola de muntanya, farigola mascle i frigoleta. I a l’Aran és conegut com a menudet o serpol.