El sector apícola ha reclamat indemnitzacions pels danys causats per l’abellerol el 2013 i reclamarà els del 2015

En la reunió celebrada el març ja es va reclamar al Síndic de Greuges la necessitat de rebre compensacions econòmiques de la Generalitat.  Els representants del sector apícola van insistir a Francesc Vendrell, director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, sobre els danys que suposa l’abellerol per les explotacions catalanes. Segons dades del sector, les abelles constitueixen el 70 % de la dieta dels abellerols i provoquen una pèrdua mitjana del 30% de la mel als apicultors. Unes pèrdues que afecten especialment les comarques lleidatanes i empordaneses.

Enguany, la Generalitat de Catalunya, el Centre Forestal Tecnològic de Catalunya i la Consultoría Antonio Gómez Pajuelo han realitzat un nou estudi sobre la incidència de l’abellerol a les comarques lleidatanes. En la Trobada d’Apicultors Lleidatans, celebrada el 29 de novembre, Pajuelo va presentar les conclusions extretes. La investigació, que consistia en col·locar vint arnes homogènies en àrees afectades per l’abellerol –deu amb una gàbia protectora amb aigua a disposició, i deu altres restants a la intempèrie—, demostra empíricament que les xarxes de protecció recomanades fins ara pels serveis forestals no protegeixen les arnes. En conseqüència, malgrat que no es puguin quantificar les pèrdues, l’estudi considerada provats els danys causats per l’abellerol en l’activitat apícola. Per qüestions de calendari, l’Eixam no ha pogut incloure una descripció més detallada de la recerca en aquest número. En el proper número de la revista el podreu consultar.

Enfront aquesta novetat, el Síndic de Greuges emplaçarà la Generalitat de Catalunya a realitzar un nou estudi. La bona disposició del Síndic, així com les pròpies conclusions que s’extreuen l’estudi de l’any 2015    , animen les associacions d’apicultors i Unió de Pagesos a reclamar indemnitzacions per els danys patrimonials produïts per l’abellerol aquest 2015. Així mateix, insten els seus afiliats a demanar la sol·licitud de compensació per les pèrdues en les seves explotacions. El cost de la sol·licitud és de 21€ pels afiliats i 40€ pels qui no ho són. Tots els interessats poden traslladar-la a l’oficina d’Unió de Pagesos més propera a la seva localitat.

Els precedents

Unió de Pagesos i les associacions d’apicultors van explicar les mesures compensatòries que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca havia executat en el període 2005—2012 i van denunciar l’actual inacció de l’Administració catalana. Fins al 2012, els danys causats per l’abellerol eren compensats mitjançant la indemnització rebuda pels apicultors afectats: 6, 8 o 12€/arna segons la incidència baixa, mitjana o alta de l’abellerol en la seva explotació. En números absoluts, la quantitat aportada per el Departament d’Agricultura l’any 2012 va ser de 100.000€.

El 2013, la Generalitat va esgrimir raons pressupostàries per deixar de donar la indemnització.