financament-12

L’Institut Català de Finances, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, costejarà una línia d’ajudes a PIMES que pot arribar a 18.681.000€, relacionades amb el sector agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentaris. Els crèdits estaran avalats, fins un import màxim de 1.500.000€, per Avalis SGR.

Per més informació, consulteu el següent document.

Download (PDF, 3.52MB)