Per mantenir les poblacions de Varroa destructor a nivells baixos hem de controlar la seva població periòdicament a les nostres arnes. Els tractaments s’han de fer especialment en períodes amb poc poll, com ara tardor i finals d’hivern. Com que a Catalunya hi ha diversos climes, les èpoques de tractament poden ser lleugerament diferents. Cada tractament ha de durar 6 setmanes i es poden fer amb productes químics i orgànics alternativament. En cada cas s’han de seguir estrictament les instruccions dels fabricants de medicaments.

Trobareu més informació en aquesta secció del www.apicat.com