EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS ÉS EL 30 D’ABRIL DE 2016

Convocatòria d’ajuts associats al CGE Es convoquen per a l’any 2016 els ajuts associats a CGE a què es refereix l’article 1 que es detallen a continuació, amb les especificitats que, per a cadascun d’aquests ajuts, figuren als annexos corresponents.

  1. Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (annex 1) (operació 06.01.01).
  2. Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (annex 2) (operació 04.01.01).
  3. Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (annex 3) (operació 04.01.02).
  4. Diversificació agrària (annex 4) (operació 06.04.01).
  5. Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (annex 5) (mesura M13).
  6. Pràctiques agroambientals (annex 6) (mesura M10).
  7. Agricultura ecològica (annex 7) (operació 11.01.01).
  8. Foment de la ramaderia ecològica (annex 8) (operació 14.00.01).
  9. Ajuts d’altres PDR anteriors (annex 9)
GDE Error: Requested URL is invalid