appicola 1

 

L’empresa VP Control Anima, creadora de l’aplicació mòbil AppÍCOLA, ja ha enllestit la prova pilot del programa. Des del 25 d’abril, l’app està oberta a tothom que hi estigui interessat. El preu de l’aplicació és 50€/anuals. VC Control Animal ofereix la possibilitat d’usar-la un mes gratuïtament, i també s’ofereix a informar del seu funcionament a totes les associacions.