El dissabte 21 de maig va sortir publicada l’Ordre AAA/778/2016 del Ministeri d’Agricultura que regula les bases de subvencions estatals (de minimis) destinades a cobrir els costos dels avals que concedeixi SAECA (Sociedad Estatal de Caución Agraria) a titulars d’explotacions agràries que necessitin subscriure préstecs. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de setembre (convocatòria anual – enguany encara pendent de convocatòria). Els préstecs de les persones que demanin aquestes ajudes han de complir les següents condicions:

 

Pels titulars d’explotacions agràries en general:

  • Préstecs de fins 40.000 euros (per titular d’explotació) amb un termini d’amortització màxim de 5 anys i podent incloure un any de carència.

 

Pels titulars d’explotacions agràries de l’àmbit de la producció làctia, porcina, cunícola o de fruites i hortalisses:

  • Préstecs de fins 80.000 euros (per titular d’explotació) amb un termini d’amortització màxim de 10 anys i podent incloure un any de carència.
  • L’import del crèdit s’ha de dedicar majoritàriament a amortitzar, total o parcialment, altres crèdits que tingui en vigor el sol·licitant.

 

L’ajut consisteix en el finançament del import total de la comissió de gestió del aval de SAECA i la comissió d’estudi de l’aval de SAECA, aquest darrera quan s’hagi subscrit una assegurança del Pla d’Assegurances Agràries Combinades de l’any o el de l’anterior si encara no està obert el termini de subscripció de l’any en curs.

En cas de manca de pressupost s’ordenaran les sol·licituds d’acord amb la següent puntuació:

  • 2 punts per a titulars que hagin subscrit assegurança agrària.
  • 2 punts per a titulars que siguin socis d’una entitat que sigui Explotació Agrària Prioritària.
  • 1 punt per jove agricultor.

 

Les persones beneficiàries són el titulars d’explotacions agràries que poden ser persones físiques o jurídiques o explotacions que el seu titular sigui una entitat associativa.

Per a més informació us recomanem que us adreceu a les oficines d’AGROXARXA (http://www.agroxarxa.com/contacte/oficines/).

Download (PDF, 218KB)